รูปแบบและวิธีการคืนเงิน และสินค้า

  1. กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)
  2. กรณีชำระสินค้าผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หักบัญชีธนาคาร เอทีเอ็ม บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ที่  ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

*เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า

– ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
– สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
– สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

การคืนสินค้า

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า กับ เว็บไซต์ shimono.co.th ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ ของบริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการคืนสินค้าดังนี้

  1. กรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาด พัง ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกเปิดก่อนในวันรับสินค้าลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาทันทีที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์ 02-056-1118 ได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์   ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น. พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้าทันทีกับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพกล่องสินค้าไว้เป็นหลักฐาน เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้าภายใน 15 – 30วัน   ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ คืนวงเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า
  2. กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาดแตกต่างจากคำสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของการชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 15 -30 วัน ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า นับตั้งแต่เราได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าผ่านการจัดส่งคืนทาง บริษัทขนส่งเอกชน โดยบริษัท จะประสานงานบริษัทขนส่งเอกชนไปรับสินค้าที่ลูกค้า ภายใน 2 วัน เพื่อนำสินค้ากลับมายังบริษัท
  3. กรณีสินค้าเสียภายใน 7 วัน (ตามประเภทสินค้าตรวจสอบข้อมูลได้ที่ตารางการรับประกันสินค้านับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ (Customer Service) เบอร์ 02-056-1118 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอส่งคืนสินค้า (ตรวจสอบสภาพปัญหาการใช้งานเบื้องต้นก่อนการส่งคืนสินค้า) ลูกค้าสามารถส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กลับมายัง บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าตามเงื่อนไข (ระยะเวลาประเมิน 5-7 วัน) หากสินค้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่  บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าตามมูลค่าที่ชำระ และค่าขนส่งสินค้ากลับทางไปรษณีย์ (EMS) คืนให้แก่ลูกค้า ภายใน 15 -30 วัน  ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ  หรือ คืนวงเงินกลับบัญชีบัตรเครดิต ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า (สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการขนส่งสินค้า ที่ดำเนินการโดยบริษัทขนส่งเอกชน)

*ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า /ตรวจเทสแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยรูปแบบการเก็บชำระค่าขนส่งปลายทาง

การซ่อมสินค้า

1.กรณีสินค้าเสียหลังจาก 7 หรือ 14 วัน  (ตามประเภทสินค้า) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง  ลูกค้าสามารถใช้บริการส่งซ่อมสินค้าได้ 4 ช่องทาง

ช่องทางที่   ส่งสินค้ากลับมายังแผนกเซอร์วิส บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด  โดยการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าช้อปออนไลน์ ( Customer Service ) ที่เบอร์ 02-056-1118 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอส่งสินค้าซ่อม เพื่อทำการจัดส่งสินค้าทาง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS ) กลับมายัง บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด (แผนกเซอร์วิส) 343/2-3 เนอวานาแอทเวิร์ค เกษตร-นวมินทร์ ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อรับบริการดำเนินการจัดซ่อม โดยใช้เวลา 7 – 14 วัน ในการดำเนินการ โดยลูกค้าจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าที่ส่งมา  และบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าขนส่งกลับเมื่อสินค้าซ่อมเสร็จ

ช่องทางที่ 2  ใช้บริการส่งซ่อมโดยตรงที่ ศูนย์บริการซ่อมของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการของผู้จัดจำหน่าย เพื่อความรวดเร็วในการได้รับบริการ ทั้งในเรื่องการให้ข้อมูลสินค้า อาการเสีย และการติดตามการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดข้อมูลศูนย์บริการ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ได้ที่ ศูนย์ให้บริการซ่อมสินค้า

2.ในกรณีที่ลูกค้ามีการส่งซ่อมสินค้าหากมีการตรวจสอบสภาพสินค้าจากเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไข บริษัทฯ ขอดำเนินการจัดส่งสินค้าคืนกลับตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ พร้อมขอดำเนินการจัดเก็บค่าขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในรูปแบบการเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง

* การรับประกันสินค้า เริ่มนับระยะเวลาให้การรับประกันสินค้า ตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้าจาก บริษัทขนส่งเอกชน
* ลูกค้ากรุณาตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการให้การรับประกันสินค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการรับประกัน พร้อมเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าตรงตามความต้องการ และตรงกับประเภทของการใช้งานสินค้า