โปรโมชั่น บัตรเครดิต

0

SHIMONO Shopping Online สามารถชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต ทุกประเภท ได้แล้ว เพียงแค่บัตรของลูกค้า มีสัญลักษณ์ VISA และ Mastercard เท่านั้น

คู่มือการใช้งานบัตร เครดิต

คู่มือ บัตร เครดิต IPAY88